Management
OM Consulting

Management by bez týmu a kolegů nedokázal nic. V OM Consulting máme stovku odborníků z různých oblastí stavebního odvětví. Denně se pohybují na stavbách, znají moderní technologie a postupy, aktuální ceny materiálů, prací a sledují trendy na trhu. Díky tomu vám dokáží kvalifikovaně poradit, zkontrolovat nebo odřídit celý projekt.

Jsme sehraný tým, který navzájem sdílí své zkušenosti a táhne za jeden provaz tak, abyste vždy dostali ten nejlepší servis.

Michal Mühlbauer – zakladatel OM Consulting

Michal Mühlbauer

Jednatel

Michal Mühlbauer je jednatelem OM Consulting a jedním ze zakladatelů firmy. Má za sebou dlouholetou praxi v oboru stavebnictví, a to jak v ČR, tak v zahraničí. Díky znalosti mezinárodního prostředí úzce spolupracuje jak s českými, tak zahraničními investory. Michalovy zkušenosti z projektového řízení jsou ze všech segmentů komerčních a rezidenčních staveb. Má rád složité projekty a projekty z oblasti průmyslových staveb, logistiky a rezidenčních projektů.

Číst více
Ondřej Vala z OM Consulting

Ondřej Vala

Jednatel a vedoucí oddělení Project Management

Ondřej Vala je jednatelem OM Consulting a jedním ze dvou majitelů. Oboru stavebnictví a developmentu se věnuje od studií. Ondra má zkušenosti jak ze strany zhotovitele staveb, tak z pozice velkého developera. Jeho silné stránky jsou proklientský přístup s cílem pomoci najít řešení. Má zkušenosti ze všech segmentů projektového řízení a jeho track record směřuje zejména do hotelových, rezidenčních a polyfunkčních projektů.

Číst více
Pavel Semrád

Pavel Semrád

Výkonný ředitel a vedoucí oddělení Technologie

Pavel Semrád stojí v čele OM Consulting od června 2022. Je manager s více než dvacetiletou praxí v real estate a financích. V minulosti vedl týmy v oblasti developmentu a asset managementu. Jeho ambicí je usilovat o výjimečné výsledky za současného citlivého budování vztahů a respektu ke klientům a kolegům.

Číst více
Martina Matoušková z OM Consulting

Martina Matoušková

Vedoucí oddělení Technického Due Diligence

Martina Matoušková vede ve společnosti OM Consulting tým technického due diligence od roku 2018. Pomáhá investorům z České republiky i ze zahraničí při akvizicích všech typů budov, projektů a pozemků. A to jak na straně kupujícího, tak prodávajícího. S kolegy rozvíjí také nově potřebnou oblast ESG a certifikací LEED a BREEAM. Kvalita provedení a spokojenost zákazníka jsou pro ni na prvním místě.

Číst více
Martin Kubík OM Consulting

Martin Kubík

Vedoucí oddělení Construction Management

Martin Kubík je zkušený odborník v oblasti stavebnictví a developmentu. Do společnosti OM Consulting nastoupil v červnu 2022, kdy zároveň stanul v čele oddělení Construction management. Jeho příchod do společnosti představuje důležitý milník v rozvoji a posílení této služby, protože má rozsáhlé odborné zkušenosti jak ze strany konzultanta, tak ze strany dodavatele. Dříve působil mimo jiné ve společnostech Hochtief a Gleeds.

Číst více
Jan Kupka OM Consulting

Jan Kupka

Vedoucí oddělení Design & Architecture

Jan Kupka jako vedoucí oddělení Design & Architecture posílil tým společnosti OM Consulting v průběhu roku 2020. Tým se pod jeho vedením zaměřuje na služby developerům a investorům v oblasti projekční i koncepční činnosti tak, aby se funkční a estetická kritéria potkávala s finančním očekáváním klienta.

Číst více
Tomáš Černý OM Consulting

Tomáš Černý

Vedoucí oddělení Cost Management

Tomáš Černý přišel do firmy v roce 2014 na pozici Senior Cost Manager a od té doby rozvíjí služby cost managementu. Pokračující rozvoj firmy vedl k založení samostatného oddělení, jehož vedoucím je od roku 2017. Za jeden z největších pracovních úspěchů považuje Tomáš Černý vypracování standardů kvality a přesnosti zpracování OMC Cost Planu.

Číst více
Martina Purrová OM Consulting

Martina Purrová

Finanční managerka

Martina Purrová zodpovídá za finanční řízení celé skupiny firem OM. Řídí finanční plánování a controlling firem i jednotlivých středisek. Zajištuje efektivní a ekonomické řízení finančních toků skupiny. Martina dává přednost práci pro OM Consulting před prací pro velké korporace. Vyhovuje jí rodinný přístup, firemní kultura i samostatnost, stejně jako široká škála činností, které spadají do její kompetence.

 

Číst více
Jana Veselá OM Consulting

Jana Veselá

HR managerka

Jana Veselá je zkušená profesionálka v oblasti HR a vede v celé skupině firem OM personální oddělení. Je zodpovědná za celý životní cyklus zaměstnanců od jejich náboru až po odchod z firmy. Pečlivě se stará o spokojenost zaměstnanců a to, aby měli aktuální informace o dění ve společnosti.

Číst více
Markéta Kudrnová

Markéta Kudrnová

Office managerka

Markéta Kudrnová vede kancelář všech firem spadajících do rodiny OM. Řídí interní projekty, zodpovídá za plynulý tok informací mezi kolegy včetně hladkého chodu kanceláře. Poskytuje podporu nejvyššímu vedení společnosti a zodpovídá také za administrativní a legislativní záležitosti.

Číst více

Řešíte projekty ve stavebnictví?

Potkejme se. Rádi poznáme vás a váš projekt.

SPOJTE SE S NÁMI