Michal Mühlbauer

Michal Mühlbauer je jednatelem OM Consulting a jedním ze zakladatelů firmy. Má za sebou dlouholetou praxi v oboru stavebnictví, a to jak v ČR, tak v zahraničí. Díky znalosti mezinárodního prostředí úzce spolupracuje jak s českými, tak zahraničními investory. Michalovy zkušenosti z projektového řízení jsou ze všech segmentů komerčních a rezidenčních staveb. Má rád složité projekty a projekty z oblasti průmyslových staveb, logistiky a rezidenčních projektů.

„Pro mě je podnikání o odpovědnosti, o možnosti ovlivnit chod věcí a celé společnosti. Všichni jsme ve styku s dalšími lidmi, partnery, dodavateli a tím, jak jednáme MY, můžeme ovlivňovat a působit na jednání ostatních. Pokud budeme jednat čestně, konstruktivně a chytře, budou ostatní naším jednáním ovlivněni a budou ovlivňovat i další.“

Před založením OM Consulting pracoval jak na straně dodavatele staveb na pozici projektového manažera, tak na straně klienta v roli seniorního projektového manažera. Podílel se na realizacích
jako je tunel Mrázovka, Hotel Clarion a kongresové centrum v Olomouci, továrna pro Hill’s Pet Nutrition v ČR a USA, továrna na farmaceutika Chinoin / Sanofi Aventis a výstavba ředitelství Citroën (obojí v Maďarsku).

Studoval a pracoval ve Francii, USA a Maďarsku. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT na katedře stavební mechaniky, obor Konstrukce a dopravní stavby a získal doktorát Fakulty stavební ČVUT a Université Joseph Fourier ve francouzském Grenoble.

Ve volném čase se aktivně věnuje hudbě – hraje na klavír a kytaru a basovou kytaru, fotografii, sportu a literatuře, je sběratelem starých hudebních nosičů.

E-mail: m.muhlbauer@omconsulting.cz
Tel: +420 721 305 530

Řešíte projekty ve stavebnictví?

Potkejme se. Rádi poznáme vás a váš projekt.

SPOJTE SE S NÁMI