Poslání, vize, hodnoty OM Consulting

Všechno, co děláme, ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. A v našem oboru obzvlášť. Při řízení rozsáhlých investičních projektů nechceme „jen“ hledat úspory a dodat služby. Díváme se na spolupráci z hlediska kvality a porozumění potřeb a přání zákazníků. Díky tomu s nimi budujeme pevné vztahy a aspirujeme na to být jejich první volbou. Zakládáme si na tom, že děláme věci správně, poctivě a ve špičkové kvalitě tak, aby klient dostal ten nejlepší servis. Jedině tak bude naplněno naše poslání.

blank

Naše poslání je pomáhat

„Za sebe podnikám především proto, že pomáháme klientům měnit představy v realitu. Pokud vidím, že má klient na projektu problémy, nutí mě to hledat mu řešení. A to je to, co chci – přinášet řešení a nepřicházet s problémy. Když pak naši pomoc klient ocení, nabíjí mě to energií. Uvědomuji si, že tak tvoříme hodnoty pro budoucí generace. Když jdu s dětmi okolo stavby, kde jsme nějakou měrou přispěli k jejímu vzniku, je to úžasný pocit.“

Ondřej Vala
jednatel OM Consulting

blank
blank

Naše poslání je kultivovat prostředí

„Pro mě je podnikání o odpovědnosti, o možnosti ovlivnit chod věcí a celé společnosti. Všichni jsme ve styku s dalšími lidmi, partnery, dodavateli a tím, jak jednáme MY, můžeme ovlivňovat a působit na jednání ostatních. Pokud budeme jednat čestně, konstruktivně a chytře, budou ostatní naším jednáním ovlivněni a budou ovlivňovat další.
Není pravda, že jsme jen kapka v moři. Děláme hodně projektů a jsme určitě ti, kteří mohou stanovovat nové standardy na trhu, ať se to týká technických dovedností a kvality prací, či vlastní etiky na stavebním trhu. Snažíme se dělat věci lépe, než je zvyklostí na trhu.“

Michal Mühlbauer
jednatel OM Consulting

Zakladatelé OM Consulting při práci, jednání

Hodnoty OM consulting

#Posouvání hranic

Baví nás hledat nové cesty a posouvat hranice.

#Spolupráce

Klíčem k úspěchu je týmová práce. Spolehlivostí a profesionalitou získáváme důvěru. Vzájemně sdílíme informace a nasloucháme.

#Čestnost

Ctíme pravidla, jednáme čestně.

#Respekt

Profesionalita je respekt. Máme v úctě sebe, kolegy a klienta.

#Odvaha

Odvážně přijímáme výzvy a řídíme riziko.

#Racionalita

Rozhodujeme se na základě informací, nepodléháme emocím.

#Kompetence

Známe svoji roli, stojíme si za tím, co a jak děláme.
blank

Podívejte se, kdo stojí za OM Consulting

Řešíte projekty ve stavebnictví?

Potkejme se. Rádi poznáme vás a váš projekt.

SPOJTE SE S NÁMI