Project Management

Řízení velkého stavebního projektu je často náročné, nákladné a vyžaduje koordinaci mnoha zúčastněných stran. K tomu, aby celá výstavba či renovace dopadla na výbornou, stihla se v termínu a v rámci stanoveného rozpočtu, potřebujete vedení kvalifikovaného projekt manažera.

blank

Starosti se stavbou přenechte nám

Během přípravy i realizace stavby řídíme projekt investora týmem zkušených odborníků. Tým vede projektový manažer, který se opírá o know-how kolegů z cost managementu, oddělení technologií, TDI, BOZP.

Jsme silní v hotelích, rezidenčních projektech, průmyslových stavbách, retailukancelářském segmentu včetně fit-outů.

Kancelář Project Managementu v OM Consulting
blank

Project management zahrnuje

Přípravu projektu – umíme převzít projekt ve všech fázích, od počáteční studie po stavbu v krizovém režimu; zpracujeme feasibility study (cena a návratnost), cost plan, návrh harmonogramu, projekční práce a engineering.

Řízení projektu a realizace – řízení všech fází projektu dle odsouhlasených parametrů; řízení výběrových řízení; řízení stavby včetně TDI, BOZP, řízení profesí, uvedení stavby do provozu a předání uživateli.

Optimalizaci řešení – optimalizace projektové dokumentace z hlediska technických, technologických aspektů a ekonomických nákladů stavby, certifikace BREEAM, LEED, služby spojené s ESG.

blank

Vybrané projekty
v oblasti project managementu

Zajistěte si, že bude váš stavební projekt dokončen včas