Design & Architecture

Potřebujete rychle a kvalitně vyprojektovat stavbu v pokročilejším stupni projektu? Máte architektonický návrh, povolení, ale potřebujete to dotáhnout? Nebo jste úplně na začátku? Naši zkušení odborníci z oddělení Design and Architecture se postarají o vše potřebné od studie projektu až po kompletní projektovou dokumentaci a její projednání na úřadech.

blank

Design and architecture – zajistíme pro vás vše od A do Z

Projekt rozvíjíme s klientem od prvních úvah a skic tak, aby se estetická kritéria potkávala s funkčními a finančními. Naše služba je komplexní a začíná studií proveditelnosti, architektonickým návrhem, pokračuje zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentací pro výběr zhotovitele až po prováděcí dokumentaci.

Kanceláře Design and Architecture OM Consulting
blank

Konzultujeme projekty

Oddělení design and architecture spolupracuje s odborníky z dalších oddělení OM Consulting. Konzultujeme projekty s našimi experty na technologie nebo cost management, jejichž detailní přehled o aktuálních cenách na trhu nám umožňuje přesněji nacenit váš záměr už v raných fázích.

Design and architecture tým OM Consulting Michal Mühlbauer a Martin Kubík
blank

BIM

Během přípravy projektové dokumentace pracujeme s moderními nástroji a kvalitním softwarem. V rámci studie pracujeme s 2D i 3D modely (včetně informačního řízení stavby BIM). 3D modelování usnadňuje koordinaci mezi jednotlivými profesemi a šetří tak peníze v průběhu realizace.

blank

Vybrané projekty
v Design & Architecture

Mám zájem o projekci pozemní stavby