Technical
Due Diligence

Technical Due Diligence projektu představuje podrobné posouzení nemovitosti z technického pohledu, a to v jakémkoliv stupni a fázi – od pozemku pro budoucí development, přes projekt (ve fázi studie, dokumentace pro územní rozhodnutí či stavební povolení atd.) až po posouzení stavu existující stavby.

blank

Co je cílem technical due diligence?

Naším cílem je posoudit proveditelnost, kvalitu a odhalit potenciální rizika jako jsou problémy s návrhem konstrukce, použitými materiály nebo dodržováním stavebních předpisů. Tak se vyhnete nákladným chybám i nepředvídatelným problémům, které by mohly ovlivnit úspěch projektu.

blank
blank

Poptávají nás prodávající i kupující

Při akvizičních procesech pracujeme jak na straně prodávajícího, tak kupujícího.

Poskytujeme poradenství developerům při plánování a přípravě stavebních záměrů.

Působíme v roli poradců majitelů rozsáhlých portfolií. V jejich případě se zaměřujeme na zvyšování standardů a úrovně správy nemovitostí či technické poradenství při přípravě rozsáhlejších investic jako je modernizace, rekonstrukce apod.

blank
blank

Projekty máme po celé Evropě

Posuzujeme projekty v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Polsku, Srbsku, Německu a dalších evropských zemích.

blank

Vybrané projekty
v oblasti Technical Due Diligence

Nechte si zpracovat technický audit