Martin Kubík

Martin Kubík je zkušený odborník v oblasti stavebnictví a developmentu. Do společnosti OM Consulting nastoupil v červnu 2022, kdy zároveň stanul v čele oddělení Construction management. Jeho příchod do společnosti představuje důležitý milník v rozvoji a posílení této služby, protože má rozsáhlé odborné zkušenosti jak ze strany konzultanta, tak ze strany dodavatele. Dříve působil mimo jiné ve společnostech Hochtief a Gleeds.

Martin Kubík dříve působil ve společnostech Hochtief a Gleeds. Martin má rozsáhlé odborné zkušenosti jak ze strany konzultanta, tak ze strany dodavatele.

V minulosti pracoval na projektech jako výstavba logistického centra společnosti Amazon v Dobrovízi, v Římě, ve Wroclawy a v Poznaňi, rekonstrukce provozní a vysílací budovy Rádia Svobodná Evropa Praha nebo na projektech výstavby výrobních závodů jak v ČR, tak v zahraničí.

Martin Kubík vystudoval Stavební fakultu ČVUT, studoval také na univerzitě v Kansasu. Hovoří plynule anglicky.

Řešíte projekty ve stavebnictví?

Potkejme se. Rádi poznáme vás a váš projekt.

SPOJTE SE S NÁMI