Technical Due Diligence u stavebních projektů: jak o něm přemýšlet

Technical Due Diligence u stavebních projektů: jak o něm přemýšlet

Identifikace rizik spojených s budovami, projekty nebo pozemky, včetně posouzení proveditelnosti stavebních úprav, efektivnosti provozu a energetické náročnosti budovy až po možnosti adaptace a dosažení cílů vaší ESG strategie. Takové jsou cíle disciplíny zvané Technical Due Diligence (TDD). V čem jsou přínosy TDD a na co dávat pozor při tvorbě zadání?

1. TDD je základní nástroj pro investory, prodávající i kupující komerčních nemovitostí a projektů

Technické Due Diligence identifikuje rizika spojená s budovami, pozemky nebo stavebními projekty. Může se tedy týkat nemovitostí v jakémkoliv stádiu přípravy, výstavby i fungování po dobu jejich životnosti. 

Specialisté na TDD prostudují veškeré dostupné dokumenty a upozorní investora na možná rizika spojená např. s konstrukcí i obálkou budovy, vnitřními technologiemi, požární bezpečností, komunikacemi, přípojkami, věcnými břemeny nebo nezbytnými povoleními k užívání nemovitosti. 

  • Díky TDD rychle získáte detailní analýzu nemovitosti, která vám usnadní rozhodování
  • Velkou předností TDD od  OM Consulting je důslednost a komplexnost analýzy.
  • TDD rizika popíše a navrhne způsoby jejich odstranění, odhadne čas i náklady nutné k realizaci nápravných opatření (s odstraněním fyzických závad pomohou např. kolegové z týmu Design & Architecture).

2. TDD jako součást strategie udržitelnosti a ESG

TDD pomáhá v rychlé orientaci v tématech energetické náročnosti, udržitelnosti a ESG. Po dohodě s investorem může TDD analýza zahrnovat i posouzení z pohledu: 

  • energetické náročnosti, 
  • taxonomie EU, tzn. jestli je možné projekt označit za udržitelnou investici a získat výhodnější financování, 
  • ESG strategie, 
  • potenciálu budovy získat certifikace BREEAM a LEED

3. Čím detailnější podklady dodáte, tím lepší budou výsledky TDD

Jako při každé analýze i u TDD je klíčový objem a obsah poskytnutých podkladů. Při projednávání spolupráce vás povedeme a připravíme seznam dokumentů, které k provedení TDD potřebujeme. Upozorníme na oblasti, které jsou klíčové, i na ty, pro jejichž zhodnocení nebude dostatek informací. 

Úkolem TDD je upozornit na jakákoliv rizika, která je možné  identifikovat z existujících podkladů. Naši specialisté informace aktivně vyhledávají z veřejně dostupných databází, z prohlídek nemovitostí a doptávají se všech relevantních aktérů.

4. TDD pomůže v jakékoliv fázi projektu

Specialisté posoudí rizika spojená s pořízením pozemku i existující či rozestavěné stavby. Jejich vhled vám usnadní rozhodování také při přípravě projektu ve fázi studie i dokumentace pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Častým zadáním je posouzení dopadu rekonstrukce, změny užívání nebo expanze stávajících objektů.

5. Zvolte správný rozsah TDD  

Pokud kupujete nemovitost, u které chcete změnit její užívání (např. z kanceláří na byty), audit proveditelnosti rekonstrukce je pouze jedním z dokumentů, které by vás měly zajímat. Důvod? Od akvizice objektu totiž jako nový vlastník odpovídáte za provoz budovy. Pokud ji tedy do dokončení příprav rekonstrukce chcete pronajímat stávajícím subjektům, nechte v rámci TDD posoudit i současný stav a fungování nemovitosti.

Provedeme vás Technical Due Diligence  

Pokud prodáváte či pořizujete nemovitost, pokud připravujete rekonstrukci nebo změnu užívání, pokud kupujete pozemek nebo vetší území (brownfield), pak potřebujete znát možná rizika a limity proveditelnosti záměru. Technical Due Diligence vám dodá přesné technické i ekonomické informace, umožní vám se správně rozhodnout a sníží riziko budoucích nemilých překvapení.

Řešíte projekty ve stavebnictví?

Potkejme se. Rádi poznáme vás a váš projekt.

SPOJTE SE S NÁMI

Další aktuality a zajímavosti

Construction management: kdy se vyplatí a jaké jsou jeho výhody i limity

Pokud se jako investor pustíte do stavby bez generálního dodavatele (GD), obvykle jen tímto krokem ušetříte 10–20 % nákladů. Dobře odvedený construction management (CMA) má však i další výhody, především u složitých stavebních projektů nebo při rekonstrukcích.

Číst více
|

[Naše projekty] Výhled na Staromák, perla nám. Republiky a bytové domy v Krči

Ať už se na Prahu díváte z jakéhokoliv úhlu, pravděpodobně se vám do zorného pole dostane stavba, na které se podílíme. Postupně vám představíme vybrané projekty, co nám dělají radost – ve středověkém jádru města, v širším centru i na okrajích Prahy.

Číst více

Nejčastější chyby při plánování, realizaci i řízení stavby hotelů

Neúplné zadání projektu, předimenzované zázemí na úkor pokojů nebo špatná akustika. Sepsali jsme časté chyby při přípravě a řízení stavby hotelů. Jako specialisté máme totiž úkol chránit investory a napravit chyby dřív, než je vyjdou draho.

Číst více