Stavební management

Stavební management (SM) (Construction Management) obdobně jako projektový management znamená komplexní službu pro klienta, která zahrnuje řízení, koordinaci, kontrolu a reporting všech účastníků projektu od fáze přípravy, realizace až po zahájení provozu. Oproti projektovému managementu není realizace projektu zajišťována jen generálním dodavatelem, ale projekt je již v rámci přípravy rozdělen na několik obchodních balíčků, které jsou samostatně tendrovány a v průběhu realizace je Stavebním Manažerem řízeno více tzv. hlavních dodavatelů.

Proč stavební management?

Stavební Management má dvě základní výhody. První výhodou je úspora nákladů v rámci realizace, která probíhá bez generálního dodavatele, a tudíž v cenách dodavatelů není zahrnuta koordinační přirážka a jeho zisk. Tato úspora může být podle velikosti projektu 4-8%. Další výhodou při postupném tendrování startovacích balíků (demolice, zakládání atd.) je možné získání časové úspory, kdy při zahájení realizace postupně dále probíhají tendry na další dodavatele. Nevýhodou tohoto systému řízení je větší náročnost této služby a potenciální rizika spojená rozdělením dodávek a tato rizika je nutné již od přípravy projektu řídit a eliminovat.

Hlavní cíle stavebního managementu

 • Stanovení cílů projektu ve spolupráci s klientem
 • Vypracování zadání projektu ve spolupráci s klientem
 • Nastavení parametrů projektu a účastníků pro dosažení cílů
 • Řízení všech účastníků a dodavatelů v souladu s cíli
 • Dokončení projektu ve stanoveném čase
 • Dokončení projektu v požadované kvalitě
 • Dokončení projektu v kalkulovaných nákladech
 • Dokončení projektu při zachování dobrých vztahů s účastníky
 • Dokončení projektu v realizaci bez zranění

Schéma stavebního managementu

Přehled konkrétních činností ve stavebním managementu

 • Řízení zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP, DVZ, DPS, DZSPD, DSPS
 • Zpracování rozhraní dodávek stavební části / technologické části a dodavatelů klienta
 • Příprava tendrových balíčků
 • Příprava smluvních dokumentů pro investora
 • Reporting investorovi, spolurozhodování při tendru
 • Kompletní organizace a vyhodnocení výběrových řízení na jednotlivé dodavatele
 • Organizace předávání a přejímání dokumentace a staveniště
 • Zpracování a sledování řídícího harmonogramu
 • Řízení realizace s více dodavateli
 • Vypracování seznamu dokladové části dokumentace ke kolaudaci a k užívání klienta a jejich kontrola
 • Organizace kontrolních dnů
 • Technická, časová a bezpečnostní koordinace s výrobními nebo jinými technologiemi klienta
 • Uzavření projektu, předání zpět investorovi včetně předávacích protokolů