Bankovní monitoring

Bankovní monitoring představuje důležitou součást hodnocení projektu v případě, že se klient/developer rozhodne spolufinancovat svůj záměr pomocí bankovního úvěru.

Rozsah Bankovního monitoringu je obvykle stanoven trojstrannou dohodou mezi klientem, financující bankou a nezávislou společností, která dohlíží na průběh výstavby financovaného záměru.

Zpráva Bankovního monitoring zahrnuje analýzu aktuálního stavu projektu v daném čase a finanční zprávu, která popisuje dosavadní finanční historii záměru.