Přístavba pavilonu G Nemocnice sv. Zdislavy

Poskytované služby: Projektový Management, Cost Management, TDI
Projektové řízení: Ing. Michal Műhlbauer PhD, Ing. Petr Kulhánek
Ing. Jindřich Novák, Ing. Markéta Šimanová
Klient: Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. (součást VAMED Mediterra Group)
Generální dodavatel: PKS Stavby a.s., Žďár nad Sázavou,
Architekt: LT Projekt a.s., Ing. Petr Tomický
Projektové termíny: 9/2016 – 4/2017
Investiční náklady: 25 mil. Kč (bez zdravotnických technologií)

Přístavba pavilonu G – 18ti lůžkový pavilon následné intenzivní péče v Nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích patřící do skupiny VAMED Mediterra. Přízemní pavilon navazující na starší objekt pavilonu G – Léčebny dlouhodobě nemocných. Kombinace zděné a skeletové plošně založené konstrukce s 6 pokoji vybavenými pro intenzivní péči navazující na operační výkony prováděné v této nemocnici.

Image Map