Tulipa City - objekty JK

Poskytované služby: Projektový management, cenový management, TDI, Generální dodavatel
Projektové řízení: Ing. Pavel Kubica
Klient: Tulipa City s.r.o., člen skupiny AFI Europe
Generální dodavatel: Metrostav a.s. - divize 3,
Architekt: CMC architects a.s., Ing. arch. David Chisholm
Projektant: AIP, sdružení - Ing. Zdeněk Jager
Projektové termíny:
Investiční náklady: 9/17 - 9/19

Architektonické řešení objektů je v jednoduchém stylu moderní architektury. Bytové domy jsou navrženy z jednoduchých kvádrových hmot. Jedná se o 7-mi podlažní objekty s balkony a střešními terasami. Počet bytů v objektech je 212. Oba  objekty mají v 1.PP a 2.PP společné garáže, nacházející se pod úrovní terénu. Nad terénem vystupuje každý objekt jako samostatná budova. Mezi objekty se nachází klidová zóna – vnitroblok s přístupovým chodníkem, stromy a travnatou plochou, která plynule přechází k objektům ve formě předzahrádek. K přístupu a vjezdu do objektů, budou využívány komunikace vybudované v předchozí etapě, při výstavbě objektů LMNO.

 

Image Map