Fischer

Poskytované služby: Projektový Management, TDI
Projektové řízení: Ing. arch. Milan Kramoliš
Klient: Fischer Vyškov spol. s r.o., ČLEN SKUPINY FISCHER
Generální dodavatel: WAGNER stavební spol. s r.o,
Projektant: Ing. Miroslav Rozehnal
Projektové termíny: 9/17 - 2/18
Investiční náklady: 8 mil. Kč

Projekt Hala 02 a Logistika řeší novou náplň stávajících prostor, které byly do současnosti nevyužívány. Pro umožnění nových provozů byla v Hale 02 kompletně zrekonstruována podlaha, vybudováno nové osvětlení a vyřešena požární ochrana nosných konstrukcí. V Hale 02 bude nový sklad materiálu pro výrobu, která se přestěhovala do sousedních prostor v nově vybudované Hale 04 a 05. V hale Logistiky bude vybudována nová kancelář pro pracovníky zodpovědné za její provoz. V obou halách budou vybudovány nové rozvody SHZ, aby se tak rozšířila ochrana materiálu a osob v celém výrobním areálu firmy Fischer.

Projekt je v tuto chvíli dokončen, odstraňují se poslední Vady a připravuje se kolaudace, která proběhne v únoru 2018.

Image Map