Eli - Beamlines

Poskytované služby: Technický dozor investora, Cenový Management
Projektové řízení: Ing. Jaroslav Klem, Ing. Martin Hvězda, Pavel Adamec
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Projektant: STA-CON s.r.o.
Projektové termíny: 1/17 - 1/18
Investiční náklady: 45 mil. Kč

Po dokončení a předání objektu Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI-Beamlines v Dolních Břežanech bylo nutné zajistit a koordinovat řadu úprav stávajících konstrukcí a technologických systémů, které byly vyvolány potřebami instalace náročných technologických systémů. Jednalo se zejména o úpravy podlah pro ukotvení technologických zařízení, čištění a modifikace centrálního rozvodu vakua a o úpravy a doplnění systému chlazení technologických zařízení. Prováděné práce probíhaly za dodržování přísných opatření, kterými se eliminovaly dopady prašných procesů na již validované čisté prostředí dle klasifikace ISO třídy 07, například výměna oblečení a obuvi v určených prostorech, práce v plastových stanech s recirkulací a odtahem kontaminovaného vzduchu, průběžné čištění pracoviště a pracovních pomůcek atd.