Demolice Třebešín

Poskytované služby: Projektový Management, TDI
Projektové řízení: Ing. Jaroslav Klem
Ing. Pavel Kubica
Klient: AFI Europe Czech Republic s.r.o./TULIPA
Cenový management: Markéta Šimanová
Generální dodavatel: APB Plzeň a.s.,
Architekt: STRAET Architects s.r.o., Ing. arch. Diana Hocková
Projektant: Ing. Bořek Nejedlý
Projektové termíny: Realizace 02/2016-06/2018
Investiční náklady: 35 mil. Kč

Rozsáhlá demolice vícepodlažní skladové budovy v areálu TULIPA Třebešín, která umožní výstavbu čtyř nových bytových objektů. Jedná se o těžký vyzdívaný betonový skelet o šesti podlažích. Podél obou delších stran budovy byly zřízeny vykládací a nakládací rampy. Podél jižní strany objektu byly vykládací rampy z železniční vlečky a z nákladních automobilů. Zastavěná plocha 9.200 m2, obestavěný prostor 190.000 m3, celkový objem suti cca 50 tis. m3.

Image Map