PRICE FX

Poskytované služby: Projektový Management
Projektové řízení: Ing. Michal Műhlbauer
Ing. Pavel Kubica
Klient: CPI Meteor Centre s.r.o.
Cenový management: Ing. Martin Hvězda
Generální dodavatel: Albatros design, s.r.o.,
Architekt: Aukett s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Petr Levý
Projektové termíny: 01 - 03/2016

Prostory kanceláří byly navrženy a provedeny na klíč dle přání nájemníka. Společnost Price fx působí v oblasti informačních technologií. Jedná se o kombinaci halové kanceláře a uzavřených buňkových kanceláří plus zázemí. Za vstupem ze společné lobby od výtahů je umístěn prostor recepce, na který volně navazuje halová kancelář doplněná několika uzavřenými kancelářemi po obvodu, v SV nároží je kuchyňka, v jižní části jednotky velká jednací místnost. Uvnitř dispozice v prostoru s umělým osvětlením jsou další prostory jako sprcha s šatnou, archiv, menší jednací místnost a telefonní místnosti. Prostor kanceláří je vzdušný a prosvětlený, je členěn jen lehkými SDK, příčkami s úzkými prosklenými průhledy a s plnými dveřmi. Jednací místnost má celoprosklenou stěnu směrem ke vstupnímu prostoru. Vedle stávajících vstupních dveří bude stávající SDK příčka vybourána a nahrazena prosklenou stěnou s požární odolností. Architektonické řešení má evokovat a zvýraznit stavební prvky hrubé stavby, takže železobetonové stěny a sloupy byly opatřeny pouze penetračním nátěrem. Pro dojem monolitických stěn i u příček ze sádrokartonu byla aplikována Pandomo stěrka a to zejména v prostoru recepce, copy centra, kuchyňky a v jednací místnosti. Kromě sociálního zázemí a malých buňkových kanceláří je celý prostor proveden bez podhledů s přiznanými rozvody technologií včetně jednotlivých zařízení. Strop včetně rozvodů je nastříkán pouze černou barvou.

Image Map