Image Care

Poskytované služby: Projektový Management, TDI
Projektové řízení: Ing. Michal Műhlbauer, PhD
Ing. Pavel Kubica
Klient: CPI Meteor Centre s.r.o.
Cenový management: Ing. Martin Hvězda
Generální dodavatel: Tétris Design & Build s.r.o.,
Architekt: Aukett s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Petr Levý
Projektové termíny: 10/2015
Investiční náklady: 2 mil. Kč

Kancelářské prostory byly provedeny na klíč dle přání klienta v objektu CPI Meteor Centre budova C. Jedná se o kombinaci halové kanceláře a uzavřených buňkových kanceláří včetně zázemí. Uzavřené kanceláře jsou umístěné u oken po obvodu objektu a uvnitř dispozice v prostoru s umělým osvětlením jsou další prostory jako kuchyňka, jednací místnost a copy koutek. Prostor kanceláří je vzdušný a prosvětlený, je členěn jen lehkými SDK, příčkami s úzkými prosklenými průhledy a s plnými dveřmi. Záměrem architektonického řešení bylo ponechání co nejvíce viditelných stavebních konstrukcí, tzn. betonové stěny opatřeny pouze penetračním nátěrem, stropy bez podhledů a přiznané veškeré technologické rozvody a zařízení. Nové stavebně dělící konstrukce a podlahy jsou provedeny ve standardu objektu CPI Meteor Centre - bílá výmalba stěn, zdvojené podlahy s kobercem jako nášlapnou vrstvou.

Image Map