Novostavba – Polyfunkční dům Bratislavská, Brno

Poskytované služby: Projektový Management, TDI
Projektové řízení: Ing. arch. Milan Kramoliš
Klient: LIVIX s.r.o.
Cenový management: Tomáš Černý, Markéta Šimanová
Generální dodavatel: KALÁB - stavební firma, spol. s r.o.,
Architekt: Atelier RAW s.r.o.
Projektant: Atelier RAW s.r.o.
Architekt interiérů: Atelier RAW s.r.o.
Projektové termíny:
  • Projekty, povolení, tendr 1/2015 – 3/2016
  • Realizace 4/2016-8/2017
Investiční náklady: 119,6 mil. Kč

Navržená stavba je dostavbou proluky ve stávající zástavbě činžovních domů. Navržená hmota respektuje uliční čáru ulice Bratislavská. Ve styku se štítem stávajícího činžovního domu navržená hmota ustupuje a reaguje tak na stávající šikmou sedlovou střechu. Západní fasáda navrženého domu reaguje na návrhové řešení Územního plánu města Brna. V územním plánu města Brna je vyznačena hranice (uliční čára) nové městské třídy, kterou navržený objekt respektuje.

Dům je navržen jako osmi patrový s jedním podzemním podlažím. Má dvě komunikační jádra a venkovní pavlač.

Svým tvaroslovím dům reaguje na stávající zástavbu činžovních domů v historizujícím stylu. Na fasádě jsou v pravidelném rastru uspořádána velká okna do obytných prostor, jejichž špalety jsou vyloženy bílým travertinem. Na jihozápadní stranu (nová městská třída) a na jihovýchodní stranu (vnitřní dvůr) jsou umístěny polozapuštěné lodžie a balkóny. Fasáda je obložena z režných cihlových pásků, které svoji strukturou dodávají stavbě přirozené, příjemné měřítko. Vysoký portál je do 2NP obložený travertinem. V tomto portálu jsou umístěny funkce adekvátní polyfunkčnímu městskému parteru (obchodní plochy a administrativa). Hmota 8.NP je výškovým akcentem nově vzniklého nároží ulic Bratislavské a nové městské třídy.

Dům je zastřešen plochou střechou s extenzivní zelení. Zelená střecha s intenzivní zelení je navržena ve vnitrobloku domu jako zastřešení 1.NP. Tato plocha je přístupná pro obyvatele domu a rovněž pro nájemníky administrativních prostor.

Jedná se o polyfunkční dům s komerčními prostory v 1.NP, administrativou v 2.NP a bytovou plochou ve 3. - 8.NP. V 1.PP jsou umístěny garáže a technické místnosti. Objekt neobsahuje výrobní technologie.

1.NP je věnováno obchodnímu parteru a vstupu do administrativy a bytového domu. Obchodní plochy mají své hygienické, sociální a skladové zázemí. Z ulice Bratislavské je situován vjezd do garáží, ve kterých je umístěn auto-výtah, který obsluhuje parkovací stání v 1.NP a 1.PP. V prostoru parkoviště je vymezeno 1 parkovací stání pro invalidy. Jsou zde rovněž umístěny technické místnosti. Z ulice Bratislavská je v parteru umístěná trafostanice a na ní je navázána místnost pro rozvaděče. V garážovém prostoru jsou situovány, samostatná místnost pro tříděný odpad a schodiště, kterým lze vystoupat na zelenou střechu s pergolou a zázemím pro obyvatele domu.

1.PP je garážová plocha se systémem zakladačových stání. Jsou zde technické místnosti: strojovna SHZ, technická místnost slaboproudých rozvodů a ohřev TUV. Jsou zde rovněž umístěny sklepní kóje. V prostoru parkoviště jsou vymezena 2 parkovací stání pro invalidy.

Ve 2.NP se nachází administrativní plochy s adekvátním sociálním, hygienickým a skladovým zázemím. Dispozice umožňuje sestavu samostatných oddělených kanceláří nebo velkoprostorovou kancelář (Open-space).

Ve 3. - 8.NP jsou bytové plochy. Kategorie bytů jsou 2+kk, 2+1, 3+kk. Všechny byty mají buď balkón, lodžii nebo terasu. V prostorách 1.PP mají byty vlastní sklepní kóji. 7.NP vystupuje nad celkovou hmotu domu pouze při ulici Bratislavská a do této ulice je částečně uskočeno. Střecha 6 podlaží na jihozápadní straně částečně vytváří obytnou terasu pro nadstandardní byt ve věži 7.NP. V 8.NP je rovněž nadstandardní byt, který má obytnou terasu na střeše hmoty do ulice Bratislavská.

Image Map