27/05/2020

Zájem o služby TZB roste

S neustálým vývojem technologií a modernizací provozů roste i poptávka po službách TZB v komerční i nekomerční sféře.

Vysoce specializované služby TZB jsou dnes samozřejmostí na všech projektech komerčního i nekomerčního charakteru a jejich role neustále roste. V OM Consulting jsou technici TZB pod vedením Karla Roda součástí téměř každého projektového týmu, stále častěji se však uplatňují i nezávisle, jako naposled v případě projektu Kotelna Park Radlická II. Rozmanité a především dlouholeté zkušenosti našich techniků jsou nápomocné při technickém a elektrickém vybavení budov, jejich specifickém zařizování např. v podobě wellness center, při tvorbě nebo úpravě datových sítí i v případě návrhů různých hotelových systémů apod. Přínosem jsou znalosti v oblasti hospodaření s energiemi, optimalizace provozních nákladů i ekologických dopadů.